Oficiální stránky Základní školy a mateřské školy Petrohrad
 
 

Základní informace

Název školy
 

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

Adresa školy

Černčice 3, 439 85 Petrohrad

Ředitelka

Hůrková Ivana

IČO

706 95 512

RED-IZO

600083047

Kontakty
 

tel.: 415 219 104
e-mail: hurkovai@seznam.cz
www.zspetrohrad.pcsa.cz

Zápis do obchodního rejstříku

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 188
 

Zřizovatel
 Obec Petrohrad
439 85 Petrohrad 146
IČO: 004 80 975
Kontakty:
tel.: 415 219 020
e-mail: obec.petrohrad@iol.cz

Škola zajišťuje
 


Základní vzdělávání v základní škole - kapacita 35 žáků
předškolní vzdělávání v mateřské škole - kapacita 18 dětí
mimoškolní vdělávání ve školní družině - kapacita 25 žáků
stravování dětí, žáků a zaměstnancu školy ve školní jídelně - kapacita 58 obědů

Zaměstnanci školy
 

počet pedagogických zaměstnanců: 5
počet provozních zaměstnanců: 3

Provozní doba zařízení

6:30 - 15:30 hod.